Denné letné kempy futbalovej školy Coerver začínajú byť na našom ihrisku tradíciou. Špičkoví mládežnícki tréneri pod vedením hlavného organizátora Pavla Gregoru využívali našu plochu pred rokom jeden týždeň, teraz už dva. Úvodný turnus prebieha od pondelka 30.7. do piatka 3.8., ďalší nasleduje hneď po ňom. Viacero skupín pracuje v menších tímoch na zlepšovaní techniky a kreativity. Ihrisko žije od rána, presvedčte sa sami. Teší nás, že medzi deťmi od 6 do 12 rokov je aj mnoho chlapcov z nášho klubu.