Plán tréningov – zima 2018  (od konca novembra, najdlhšie do 31.3.)