Na našom ihrisku je stále čo robiť. Často musíme niektoré veci riešiť svojpomocne počas brigád. Tentoraz sme sa stretli v sobotu po zápasoch prípraviek, aby sme zarovnali okolie malého ihriska, kde chceme nasadiť trávu a následne ju normálne kosiť. Takto by nás už burina nemala tak trápiť. Zhruba 20 ľudí takmer 3 hodiny upravovala terén a čistila aj iné priestory. S lopatou a iným náradím sa zapojili chalani z mužského kádra, starí páni, tréneri, fanúšikovia či členovia výkonného výboru.

Všetkým chcem v mene vajnorského FK veľmi pekne poďakovať.