Vzhľadom na to, že kategória Predprípravky nenaplnila deťmi narodenými v rokoch 2012 a 2013 svoje kapacity, uvoľňujeme ju aj pre mladšie narodené v roku 2014. Hlavným trénerom je Dominik Vajda (uňho sa rodičia dozvedia detaily). Tréningy má táto kategória v pondelok a vo štvrtok o 17:00 na ihrisku. V zimnom období (od polovice novembra cca) sa deti presunú do telocvične cirkevnej ZŠ vo Vajnoroch. Dni tréningov ostanú nezmenené – pondelok a štvrtok. Ďakujeme