Naše deti z U9 pracujú a napredujú každým tréningom a zápasom aj v roku 2020. 

Ich snaha a nadšenie je dobrým základom, aby sa posunuli a zdokonalili v najkrajšej hre na svete.