Korčuľovanie

Zimné obdobie znamená pre FK Vajnory aj hľadanie adekvátnych tréningových možností ako náhrady za zatvorené trávnaté ihrisko. Zároveň je to možnosť ponúknuť deťom aj iný druh zážitku, iný šport, ktorý ale v konečnom účtovaní rozvíja jeho potenciál aj vo futbale. Je to určite gymnastika, na ktorú chodia kategórie od U9 až po U15, ale aj korčuľovanie. Až tri skupiny detí chodia aj na vajnorské klzisko. V pondelok starší žiaci a v stredu spojené tímy U10 a U11. Najprv sa zdokonaľujú v technike a potom v menších skupinách hrajú hokej. Iný pohyb a iné prostredie ponúkajú deťom nové impulzy. Prístup trénerov podľa našich pravidiel im zase dáva ešte väčšiu radosť zo športovania a pobytu na čerstvom vzduchu.

Stretnutie trénerov

Prvý raz sa tento rok stretli naši tréneri, aby spoločne posunuli tréningový proces vo všetkých kategóriách zase o niečo ďalej. Už od leta sa stretávajú pravidelne. Na jeseň im napríklad urobil krátku prednášku špičkový kondičný a atletický odborník Peter Boďo, ktorí ponúkol návod, ako lepšie trénovať rýchlosť a ako naučiť deti správne pohyby, aby nemali tak často problémy s pätami. Tentoraz bola hlavnou časťou prezentácia šéftrénera Rada Kováča, ktorý vytvoril tréningový plán pre všetky kategórie. Mal by viesť k tomu, aby sme vedeli, kto čo a ako trénuje, a aby hráči rozvíjali svoje schopnosti kontinuálne a systémovo bez ohľadu na to, akí tréneri ich budú v FK Vajnory viesť. Teraz či o niekoľko rokov. Za posledné obdobie Rado Kováč vytvoril viacero podobných materiálov, ktoré budú spoločne s kódexmi trénera akýmsi manuálom pre všetkých, ktorí u nás budú viesť deti. Iba keď budeme v práci s mladými nádejami jednotní, budeme aj úspešní.