FK Vajnory pokračuje v spolupráci so svetoznámou a veľmi úspešnou futbalovou školou (filozofiou) COERVER. Pomenovaná je po svojom zakladateľovi a na internete o nej nájdete veľa informácii. Mládežnícki tréneri v FK Vajnory sa tiež snažia pracovať podľa tohto konceptu a väčšina z nich má trénersky coerver-kurz za sebou. Po pozitívnych ohlasoch na minuloročný letný kemp tentoraz ponúka Coerver dve formy, ktoré môžete využiť a prostredníctvom nich umožniť deťom na našom ihrisku trénovať viac….

1)  až 2 letné týždňové denné tábory (30.7. až 3.8. respektíve 6.8. až 10.8.)

2)  program zahrňujúci tréning navyše – počas jarnej časti (v apríli až júni) vždy v pondelok od 17:00 !! na našom ihrisku (prvý tréning 9.apríla, posledný 18.júna) 

Aby neprišlo k nedorozumeniam, treba dodať, že FK Vajnory prenajíma „Coerveru“ plochu a ostatné náležitosti potrebné pre tréningy a kempy, inak s organizáciou nemá nič spoločné !. Jedinou zodpovednou a kontaktnou osobou pre záujemcov je pán Pavol Gregora (kontakt na plagátoch v prílohách). Financie, ktoré rodičia zaplatia za kemp prípadne pondelkové tréningy, zaplatia firme Coerver. Nijakým spôsobom neovplyvňujú výšku pravidelných mesačných príspevkov, ktoré sú hradené FK Vajnory. Obe formy sú otvorené aj pre záujemcov z iných klubov, prípadne neregistrovaných amatérov, nie sú viazané na príslušnosť k FK Vajnory. Na plagátoch je uvedená horná hranica do 11 rokov, organizátor ale potvrdil jej rozšírenie až do veku 13 rokov. Ak so rozhodnete využiť ponuku, všetko konzultujte s pánom Gregorom.