História organizovaného futbalu vo Vajnoroch sa začala písať 12.3.1933. Počas viac ako 80 rokov sa podieľalo na chode futbalového oddielu množstvo funkcionárov a hráčov, ktorí svojou prácou a futbalovým umom prispeli k rozvoju futbalu vo Vajnoroch. Všetkým za to patrí naše poďakovanie. Za toto obdobie sme zažili veľa futbalových úspechov, ktoré pomohli k budovaniu futbalu u nás. Neúspechy sme zase museli prekonať a poučiť sa z nich. Momentálne má futbalový oddiel päť mužstiev. Seniori sa v lete 2016 historicky prebojovali do 3.ligy po osemnástich rokoch v štvrtej. Novovytvorený B-tím začal účinkovať v 6.lige. Okrem nich združujeme mladších žiakov, starších žiakov a deti v prípravke. Všetky tímy hrajú v súťažiach riadených Bratislavským futbalovým zväzom. Pracujeme aj s kategóriou predprípravky. Cieľmi nášho futbalového klubu je rozvíjať a zlepšovať prácu s mládežou, vytvárať čo najlepšie podmienky pre mužstvo seniorov, budovať dôstojné zázemie pre hráčov, fanúšikov i ostatných a upevňovať väzby obyvateľov obce s FK Vajnory.

      Z hľadiska financovania činnosti Futbalového klubu patrí vďaka hlavne Miestnemu úradu vo Vajnoroch,poslancom miestneho zastupiteľstva ako aj ďalším sponzorom a priateľom nášho futbalového klubu, ktorí nám pomáhajú buď finančne alebo materiálne. Vytvorili sme unikátny členský systém, ktorého súčasťou je projekt „Spájame Vajnory“. V ňom sú zúčastnené firmy a prevádzky z Vajnôr a okolia, ktoré ponúkajú našim členom zľavy na základe vystaveného preukazu. Všetky spoločnosti môžete nájsť na našej stránke i vďaka nálepkám s logom FK na ich vchodových dverách. Vízie, kódexy správania, ciele aj ostatné podrobné informácie o FK Vajnory môžete nájsť na tejto stránke. 

      Veríme, že činnosť futbalového klubu bude mať stúpajúcu tendenciu a naši futbalisti nás budú kvalitne reprezentovať a fanúšikovia Vajnorského futbalu budú z ich výkonmi spokojní.

new_logo