Názov:

FK Vajnory

Adresa:

Široká 31, 831 07 Bratislava – Vajnory

IČO:

30 865 948

DIČ:

2022247909

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kód banky:

0900

Číslo účtu:

0630964154

IBAN:

SK32 0900 0000 0006 3096 4154

e-mail:

fkvajnory@fkvajnory.sk

 

!!!!!   Ihrisko FK Vajnory, Pri Struhe 25, Vajnory  !!!!

  
  
  •  Prezident FK Vajnory

–       Richard Fekete , tel. +421 908 477 307, e-mail: richard.fekete@fkvajnory.sk  

  • Výkonný výbor

      Peter Belobrad – generálny sekretár FK

      Pavol Miženko – ekonomické oddelenie

      Ivan Depeš – hlavný usporiadateľ

      Marián Zeman – marketing a prezentácia

      Radoslav Koprda – marketing a prezentácia 

      Milan Horník – hospodár

      Jaroslav Križan  – manager ISSF Muži

      Róbert Vajda – manager ISSF mládežnické mužstvá

      Boris Patkoš – rozvoj a nábor nových talentov

      Martin Meško – administrácia IT a webového sídla 

  • Tréneri mužstviev FK

– Patrik Mozola, +421 902 106 841, patrik.mozola77@gmail.com Prípravka U9

– Kamil Bľanda, +421 915 285 995, blandakamil@gmail.com Prípravka U10

Radoslav Kováč, +421 944 414 389radoslavkovac38@gmail.comPrípravka U11

– Róbert Vajda, +421 905 455 301ro.vajda@gmail.com Starší žiaci U15

– Andrej Kulčár, +421 905 933 483akulcar@gmail.comMladší žiaci U13

– Martin Cintavý, +421 903 732 894, cintavy.martin@gmail.com predprípravka