Mesačné príspevky na tréning sa platia v sezóne 2018/2019 výhradne na účet FK Vajnory.

Suma za dieťa/mesiac je 15€. Splatnosť je 10. deň v danom mesiaci.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kód banky: 0900
Číslo účtu: 0630964154
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3096 4154

Variabilný symbol: dátum platby vo formate: MMDDRRRR  /napr. 10.10.2018 bude 10102018/

Konštatný symbol: 0558

Do poznámky: Kategóriu hráča, meno a priezvisko hráča, mesiac, za ktorý je platba

Kategórie: PP – predprípravka, U11 – Prípravka, U13 – mladší žiaci, U15 – starší žiaci

Príklad poznámky: U11 Janko Futbalista 09/2018