V prípade záujmu o prihlásenie dieťaťa do družstva “pusiniek” sa, prosím, informujte telefonicky, alebo mailom.

Veríme, že v tréningom procese deti vytrvajú, a že z nich vyrastú noví reprezentanti vajnorského futbalu.

Martin Cintavý Tréner +421 903 732 894 martin.cintavy@fkvajnory.sk

Tréningy: Pondelok a Štvrtok od 17:00 do cca 18:30 /začiatok 3.9.2018/