Vážení rodičia,fanúšíkovia a priatelia futbalu

blíži sa termín, kedy môžeme podaním vyhlásenia rozhodnúť, kam pôjdu 2% z vašich daní.

Náš futbalový klub – FK Vajnory, Vám ponúka možnosť tieto peniaze použiť pre Vaše deti, podporu futbalu a rozvoju futbalového areálu v našom klube.

Preto Vás prosíme o poskytnutie 2% z daní, ktoré môžete poukázať nášmu OZ – FK Vajnory.

Nazbierané finančné prostriedky plánujeme použiť na nákup tréningových pomôcok pre všetky mládežnícke družstvá a pre družstvá, ktoré sú zapojené do ligových súťaží aj zápasové lopty.

Vaše príspevky nám môžete poskytnúť týmito spôsobmi:

1.Zamestnanci – ktorým vykonáva zúčtovanie dane zamestnávateľ prostredníctvom tlačív:

  •       V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej daní

2.Zamestnanci – ktorí si podávajú samostatne daňové priznanie prostredníctvom:

  • ·    POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia     o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane – zapísaním do daňového priznania, typu „A“ strana 5, VIII. oddiel.

3.Samostatne zárobkovo činné osoby a živnostníci  

  •      POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔBzapísaním do daňového priznania typu „B“ strana 10, XII. oddiel.

4.Právnické osoby

  •      POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB zapísaním do daňového priznania, typu „PO“ strana 9, IV. časť.

Živnostníci nech prinesú fotokópiu príslušnej strany z daňového priznania, potvrdenú daňovým úradom.

Tlačivá budeme v priebehu mesiaca február a marec ponúkať na tréningoch, prípadne sa budú dať stiahnuť  aj na našej webovej stránke:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Pre živnostníkov poskytujeme údaje o prijímateľovi 2% z daní :

Obchodné meno alebo názov: Futbalový klub Vajnory

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 30865948

Adresa: Široká 31, 831 07 Bratislava-Vajnory

 

Vedenie futbalovégo klubu a Výkonný výbor FK Vajnory Vám vopred ďakuje.

Kontakty:

Email: fkvajnory@fkvajnory.sk