Aktualizované 15.3.2020:

Výkonný výbor FK Vajnory rozhodol o zrušení tréningového procesu do odvolania. Pevne veríme, že sa v zdraví stretneme akonáhle to situácia umožní.


 

FK Vanory oznamuje svojim členom, hráčom, fanúšikom a rodičom, že na základe rozhodnutia VV BFZ sa odkladajú prvé súťažné zápasy v kategóriách U13, U15 a Seniori na neurčito.

Aktuálne z vyjadrenie VV BFZ k 9.3.2020:

1. Ruší všetky futbalové stretnutia v pôsobnosti BFZ na všetkých vekových úrovniach od 09.03.2020 po dobu 14 dní.

2. Do odvolania ruší stránkové hodiny na sekretariáte BFZ a zasadnutia odborných komisií BFZ. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov aparátu BFZ a predsedov odborných komisií telefonicky alebo elektronickou poštou.

Po vzájomnej dohode trénerov detských a mládežníckych kategórií v našom klube /PP,U9,U10,U11,U13 a U15/ sa ruší tréningový proces do 15.3.2020. O ďalšom postupe vás budeme informovať podľa odporúčaní BFZ na našej webovej stránke a prostredníctvom trénerov a vedúcich tímov.