Od 9. do 13.augusta sme zorganizovali prvý krát denný futbalový tábor výlučne v našej réžii. Už u nás bola škola Coerver, ale tej sme poskytli iba ihrisko a zázemie. Tentoraz to bolo len na nás, teda najmä na hlavnom organizátorovi Radovi Kováčovi. Veľká vďaka ale patrí aj Maťovi Meškovi a Paľovi Miženkovi, ktorí pomohli so systémom prihlasovania, administratívou a ďalšími dôležitými vecami.

Počet detí sa nám ustálil po niekoľkých obmenách na 59. Maximum sme pôvodne stanovili na 72, ale ukázalo sa, že tých cca 60 je na naše súčasné možnosti tak akurát. Zhruba 90 % z nich boli deti, ktoré u nás trénujú aj normálne. Kemp bol určený pre malých futbalistov vo veku od 7 do 13 rokov. V čase tréningov i voľna sa o nich staralo 6 dospelých – 5 trénerov a jedna animátorka. Učiteľka miestnej základnej školy Naďa Horváthová nám veľmi pomohla svojimi odbornými znalosťami i ľudskými vlastnosťami. Vďaka patrí aj trénerom, ktorí na seba zobrali veľkú zodpovednosť. Počas piatich dní sme zvládli bez vážnejšieho zranenia vysoké teploty, štyri tréningové dávky, viacero turnajov, presuny na obedy do pivnice reštaurácie Backhus a aj footgolf v areáli na Čiernej vode, ktorý sme zakončili zaslúženou zmrzlinou. Kemp sa nám podarilo zorganizovať aj vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a ním poskytnutej účelovej dotácií.