Už v sobotu nás čakajú oslavy 90. výročia založenia FK Vajnory. Program už vďaka sociálnym sieťam klubu i obce poznáte, ale dlho sme ani my nevedeli, v akej zostave príde výber internacionálov Slovana Bratislava. A už tušíme. Nasledujúci menoslov sa ešte samozrejme môže meniť, ale vymenovaní hráči prisľúbili účasť hlavnému organizátorovi zo strany Belasých Dušanovi Tittelovi. Takže pevne veríme, že do Vajnor títo známi futbalisti viacerých generácii v tejto zostave nakoniec aj prídu.

Dušan Tittel, Ladislav Molnár, Jaroslav Timko, Vladimír Kinder, Ladislav Pecko, Szilárd Németh, Pavol Gostič, Ondrej Krištofík, Martin Karnas, Miroslav Chvíla, Mário Müller, Vladimír Kinier, Pavol Sedlák, Ľubomír Meszároš, Milan Ivana, a samozrejme Vajnorák Marián Zeman