V sobotu sme sa stretli na ihrisku na ďalšej z množstva minibrigád, ktoré náš areál stále vyžaduje. Tentoraz bolo hlavnou úlohou podvihnúť zavlažovacie puky, aby čo najlepšie plnili svoju úlohu pri polievaní ihriska a zahádzať kanalizáciu za unimobunkami. Práca bola hotová za necelé 4 hodiny. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli a priložili ruku k dielu. Organizátorovi Maťovi Meškovi, hospodárovi Lacovi Szabovi s rodinou, trénerom Radovi Kováčovi, Dodovi Pilnému, Mišovi Horvatovičovi so synom Markusom, zástupcom výkonného výboru Peťovi Belobradovi a Ivanovi Depešovi, a fanúšikom Tomášovi Uhlerovi, Jarovi Pilnému a Milanovi Cuninkovi.