Názov:

FK Vajnory

Adresa:

Široká 31, 831 07 Bratislava – Vajnory

IČO:

30 865 948

DIČ:

2022247909

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kód banky:

0900

Číslo účtu:

0630964154

IBAN:

SK32 0900 0000 0006 3096 4154

e-mail:

fkvajnory@fkvajnory.sk

 

!!!!!   Ihrisko FK Vajnory, Pri Struhe 25, Vajnory  !!!!

 
 
  •  Prezident FK Vajnory

–      Richard Fekete , tel. +421 908 477 307, e-mail: richard.fekete@fkvajnory.sk  

  • Výkonný výbor

      Peter Belobrad – generálny sekretár FK

      Pavol Miženko – ekonomické oddelenie

      Ivan Depeš – hlavný usporiadateľ

      Marián Zeman – marketing a prezentácia

      Jaroslav Križan  – manager ISSF Muži

      Boris Patkoš – rozvoj a nábor nových talentov

     Martin Meško – administrácia IT a webového sídla, ISSF manager, Paysy

  • Tréneri mužstviev FK

Andrej Kulčár, +421 905 933 483, andrej.kulcar@fkvajnory.skMladší dorast U17

– Luboš Florek, +421 905 559 750 , lubos.florek@fkvajnory.skStarší žiaci U15

Michal Malovec, +421 949 764 427, michal.malovec@fkvajnory.sk Mladší žiaci U13A

– Stanislav Angelovič, +421 907 739 457, stanislav.angelovic@fkvajnory.sk Mladší žiaci U13B

Kristián Peprík, +421 915 569 129,kristian.peprik@fkvajnory.skMladší žiaci U12 (U13C)

Pavol Mikulec, +421 905 339 584, pavol.mikulec@fkvajnory.skPrípravka U11

Michal Horvatovič, +421 948 882 888, michal.horvatovic@fkvajnory.skPrípravka U10

– Matej Meško, +421 948 368 821, matej.mesko@fkvajnory.skPrípravka U9

Radoslav Kováč, +421 944 414 389, radoslav.kovac@fkvajnory.sk – Predprípravka