Názov:

FK Vajnory

Adresa:

Široká 31, 831 07 Bratislava – Vajnory

IČO:

30 865 948

DIČ:

2022247909

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kód banky:

0900

Číslo účtu:

0630964154

IBAN:

SK32 0900 0000 0006 3096 4154

e-mail:

fkvajnory@fkvajnory.sk

 

!!!!!   Ihrisko FK Vajnory, Pri Struhe 25, Vajnory  !!!!

 
 
  •  Prezident FK Vajnory

–      Richard Fekete , tel. +421 908 477 307, e-mail: richard.fekete@fkvajnory.sk  

  • Výkonný výbor

      Peter Belobrad – generálny sekretár FK

      Pavol Miženko – ekonomické oddelenie

      Ivan Depeš – hlavný usporiadateľ

      Marián Zeman – marketing a prezentácia

      Jaroslav Križan  – manager ISSF Muži

      Róbert Vajda – manager ISSF mládežnické mužstvá

      Boris Patkoš – rozvoj a nábor nových talentov

     Martin Meško – administrácia IT a webového sídla 

  • Tréneri mužstviev FK

Róbert Vajda, +421 907 231 430, robert.vajda@fkvajnory.skMladší dorast U17

– Andrej Kulčár, +421 905 933 483, andrej.kulcar@fkvajnory.skStarší žiaci U15

Patrik Mozola, +421 902 106 841, patrik.mozola@fkvajnory.skMladší žiaci U13

– Radoslav Kováč, +421 944 414 389, radoslav.kovac@fkvajnory.skPrípravka U12

– Stanislav Angelovič, +421 907 739 457, stanislav.angelovic@fkvajnory.sk Prípravka U11 BIELA

Michal Malovec, +421 949 764 427, michal.malovec@fkvajnory.sk Prípravka U11 MODRÁ

– Dominik Vajda, +421 917 852 012, dominik.vajda@fkvajnory.skPrípravka U10

Pavol Mikulec, +421 905 339 584, pavol.mikulec@fkvajnory.skPrípravka U9

– Matej Meško, +421 948 368 821, matej.mesko@fkvajnory.skPredprípravka