Absolvovali sme ju v úvode tohto týždňa. Program upravený pre naše potreby absolvovalo šesť našich trénerov a s nimi aj predseda FK Vajnory. Spolu s kolegami z ďalších troch klubov sme v nabitom programe absolvovali celkovo 4 prednášky (šéftréner prípravky, riaditeľ akadémie, tréner U16, šéftréner žiakov) a videli sme na troch rôznych miestach spolu až 13 tréningových jednotiek od detičiek v U7 až po mužov s novým trénerom Ščasným. Debaty s trénermi, ktorí po tréningoch ochotne odpovedali na všetky naše otázky, boli veľmi úprimné. Vďaka nim sme ešte viac spoznali nielen modernú filozofiu, ale aj žilinské problémy.

Základné myšlienky filozofie v práci s mládežou

Najdôležitejší je charakter.

Základom práce s deťmi do U11, keď musia ísť na športovú školu v Závodí, je spoznať každé z nich tak, aby si boli všetci tréneri istí, že je schopné prekonávať prekážky a zvládnuť všetky nástrahy. Nikto pred nimi „nezametá“, práve naopak. V Žiline očakávajú, a snažia sa to naučiť aj rodičov, že dieťa bude samostatné aj doma.

Samostatnosť je základom sebavedomia.

Kto nie je sebavedomý, nepresadí sa. K tomu patria aj disciplína, slušnosť, rešpekt, zvládanie výzev, odolnosť, nasadenie. A tiež uvedomenie si, že každý hráč je zodpovedný za svoj výkon v prvom rade sám (až na 80%). 

Vnútorná emočná väzba.

V Žiline sa ju snažia vybudovať hlavne tým, že deti veľa času z tréningov hrajú takzvaný pouličný futbal bez vstupov trénera, aby z neho mali radosť. Hlavné je, aby deti najprv zvládli individuálnu techniku a takzvané uvedomovacie cvičenia, pri ktorých sa učia pochopiť princípy hry samostatne.

Najlepší učiteľ (tréner) inšpiruje.

Otvorenými otázkami nútia deti myslieť a hľadať vlastné riešenia. Tým v nich vyvolávajú veľkú dôveru, dávajú im voľnosť a priestor na objavovanie a spoznávanie zákonitostí futbalu.

 

Závery

Bolo prekvapením zistiť, že ani takú úspešnú a fungujúcu značku ako MŠK Žilina niektorí rodičia nerešpektujú. Okrem neakceptovateľného koučovania cez zápasy a vstupovania do tréningových návykov detí musia riešiť tréneri už v prípravkách aj pretrénovanie, keďže rodičia nútia deti chodiť ešte aj na individuálne tréningy. Výsledkom sú oveľa častejšie a vážnejšie rastové problémy, zranenia, nechuť, vyhorenie, minimum energie, unavený organizmus bez možnosti regenerovať. Ak nepomáhajú osobné stretnutia, hráč musia klub opustiť.

Drvivá väčšina poznatkov ale bola veľmi pozitívna. Stotožnenie sa trénerov s filozofiou, ich práca a komunikácia s deťmi, prepojenie tímov, fungovanie akadémie, spolupráca so školou, zabezpečenie a možnosti tréningového procesu, pozitívna atmosféra na tréningoch, odhaľovanie know-how cez semináre a stáže, spolupráca s fyzioterapeutom a kondičnými trénermi, snaha o vzdelávanie rodičov a detí o stravovaní či strečingu hneď po záťaži, ktorý považujú v Žiline za kontraproduktívny. To všetko nás veľmi obohatilo. Oveľa viac, vrátane názorov našich trénerov, ktorí v Žiline boli, sa dozviete v najbližšom vydaní Vajnorských noviniek.