DESATORO TRÉNERA

 

1)   Mojou primárnou úlohou je vytvoriť zmysluplný a zábavný tréningový proces, pri ktorom sa budú hráči baviť hrou a zlepšovať sa, pri ktorom sa bude profilovať ich osobnosť a budovať sebavedomie (ich nedostatky sú pre mňa výzvou, nie prekážkou)

2)   Učím deti pravidlá futbalu, ako hrať fair-play, upozorňujem ich na plnenie školských povinností a na slušné správanie, ktorého sa držím aj ja sám

3)   Mojou motiváciou nie je výhra v zápase, ale dlhodobý futbalový rast

4)   Rozvíjam u hráčov technické schopnosti, taktický potenciál, vôľu pobiť sa s nepriaznivými okolnosťami bez výhovoriek

5)   Vediem mužstvo v pozitívnom duchu, v dobrej nálade a s úsmevom, hráčov motivujem povzbudivými slovami, nepoužívam vulgarizmy ani fyzické násilie (ak nemám radosť z tréningu ja, nemôžu ju mať iní)

6)   Zaisťujem bezpečné prostredie počas tréningov aj zápasov, zranené či choré dieťa nenechám hrať

7)   V maximálnej možnej miere komunikujem s rodičmi, usmerňujem ich v športových témach, snažím sa im pomôcť pochopiť moje myšlienky

8)   Dohliadam na to, že dieťa odchádza po tréningu alebo zápase s poverenou zodpovednou osobou

9)   Prejavujem rešpekt voči rozhodcom, súperom, divákom, predstaviteľom klubu a zároveň všetkým, ktorí sa starajú o chod klubu

10)   Som zoznámený so základnými klubovými myšlienkami a odporúčaniami pri práci s mládežou, snažím sa pracovať v súlade s nimi

 

Hlavné myšlienky pri práci s mládežou v FK Vajnory

Chceme v prvom rade vychovať správnych ľudí

Umenie trénovania je doviesť tím k súťaživosti a zároveň spolupráci“

„Aj menej nadaný chlapec, ktorý je ochotný pracovať, si môže nájsť cestu k úspechu, pretože ten je len z 5 percent záležitosťou talentu a inšpirácie“

Prioritou je gól dať a nie ho nedostať“

„K súperovej bráne sa chceme dostať najkratšou, najrýchlejšou a najjednoduchšou cestou“

“Každá situácia v zápase je nová”

“aký tréner, taký tím”