Pomôžte nám realizovať naše plány

Milí rodičia, fanúšikovia a podporovatelia,

FK Vajnory Vás prosí o darovanie 2 % z daní. Za posledné roky sme realizovali mnoho našich plánov. Snažíme sa využiť každú príležitosť na zveľadenie areálu a zlepšovanie tréningových podmienok detí aj dospelých. Aktuálne združujeme už viac ako 180 nádejí vo veku od 6 do 17 rokov. Nárast malých futbalistov v našich radoch je za posledné roky takmer trojnásobný. Ďakujeme Vám za Vašu dôveru. Napriek tomu, že sme už uskutočnili množstvo našich nápadov, stále sa máme kam posúvať. A preto Vás žiadame o pomoc. Poukázaním 2 % z daní (tlačivo nájdete v prílohe) nám dáte šancu pohnúť sa opäť ďalej…

plány FK Vajnory:

Revitalizácia oplotenia na prednej strane areálu.

Výroba a inštalácia novej vchodovej brány.

Vybudovanie búdky na predaj lístkov pri vchode.

Stavba novej tribúny.

Položenie nových chodníkov.

Spolupráca pri stavbe novej tréningovej plochy s umelým povrchom mimo areálu.

Nákup:

– nových unimobuniek

– nových dresov a pomôcok

– strojov a iných komponentov na údržbu oboch ihrísk

Organizovanie:

– pravidelných letných denných kempov pre deti

– seminárov pre rodičov o detských emóciách a prežívaní rôznych situácii

– Vajnorskej penalty

– kurzov pre našich trénerov

– sústredení pre staršie mládežnícke družstvá

– turnajov pre mladšie družstvá

 

Tlačivo si stiahnte tu.