Aj tento rok sme pristúpili k organizácii denného letného kempu. Tak ako pred rokom ho organizuje Rado Kováč, deti sme rozdelili do dvoch kategórií (starší majú 1. turnus už za sebou) a dokopy sa prihlásilo cez 80 detí. Podobná je aj náplň, ale znovu sa nám ho podarilo niekam posunúť. Jedným z našich trénerom je totiž Američan Diego De Alava (na fotke z prvého týždňa prvý zľava spolu s Radom Kováčom, animátorkou Ninou Konečnou a trénermi Stanom Angelovičom a Kirstiánom Pepríkom). Má dostatok priestoru na to, aby s deťmi čo najviac konverzoval po anglicky (nielen vo futbalovej terminológii), čo dáva celej akcii nový rozmer. Navyše ovláda aj španielčinu. Diega zapojíme aj do bežného tréningového procesu v sezóne a mal by sa stať pevnou súčasťou nášho klubu. Novinkou je aj stravovanie v Dome Kultúry, ktoré nám prinieslo mnoho nových výhod. Takže okrem horšieho počasia ide všetko ako má a veríme, že to tak bude aj v 2. turnuse určenom pre menšie deti.  Kemp sme zorganizovali aj vďaka finančnej pomoci Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý nám na základe našej žiadosti pridelil tak ako pred rokom grant. 

Pomoc aj s 90. výročím

Finančnú injekciu sme dostali aj od mesta Bratislava, ktoré nám s miernym časovým oneskorením schválilo našu žiadosť o pomoc pri organizovaní 90. výročia založenia klubu. Vďaka magistrátu tak udalosť zo 17. júna, na ktorej ste mali možnosť vidieť hlavne mnohé známe bývalé hviezdy Slovana Bratislava, ale aj legendy nášho klubu, nebol pre FK Vajnory až tak veľmi ekonomicky náročný.