História organizovaného futbalu vo Vajnoroch sa začala písať 12.3.1933. Počas viac ako 80 rokov sa podieľalo na chode futbalového oddielu množstvo funkcionárov a hráčov, ktorí svojou prácou a umom prispeli k rozvoju futbalu v obci. Všetkým za to patrí naše poďakovanie. V roku 2016, keď vznikala nová stránka klubu s novým vedením, mal FK päť družstiev. Seniori sa v lete 2016 historicky prebojovali do 3.ligy po osemnástich rokoch v štvrtej. Novovytvorený B-tím začal účinkovať v 6.lige. Okrem nich sme združovali mladších žiakov, starších žiakov a prípravku. Všetky tímy hrali v súťažiach riadených Bratislavským futbalovým zväzom. Aj vtedy sme mali aj kategóriu „predprípravka“. Nemennými cieľmi nášho klubu je rozvíjať a zlepšovať prácu s mládežou, vytvárať čo najlepšie podmienky pre mužstvo seniorov, budovať dôstojné zázemie pre hráčov, fanúšikov i ostatných a upevňovať väzby obyvateľov obce s FK Vajnory.

      Z hľadiska financovania činnosti FK patrí vďaka hlavne Miestnemu úradu vo Vajnoroch, poslancom miestneho zastupiteľstva ako aj ďalším sponzorom a priateľom, ktorí nám pomáhali alebo pomáhajú buď finančne alebo materiálne. Klub sa od roku 2016 zapojil do mnohých grantových výzev a zrealizoval množstvo zaujímavých projektov, ako unikátny členský systém s názvom „Spájame Vajnory“, vybudovanie menšieho tréningového ihriska, nákup nových unimobuniek, rekonštrukcia osvetlenia a ozvučenia, výmena ochranných stĺpov a sietí, a ďalšie. Zároveň udržal tradíciu Vajnorskej penalty, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou kultúrno-spoločenského kalendára Vajnorákov.

     Snažíme sa robiť maximum pre ďalší rast klubu vo všetkých oblastiach. Infraštruktúra, vzdelávanie trénerov, zlepšovanie hráčov v mládežníckych i seniorskej kategórii sú naše hlavné priority.

 

new_logo