DESATORO FUNKCIONÁRA

 

1)   Moje kroky sú v súlade s víziami a filozofiou klubu

2)   Robím všetko pre dobré meno klubu teraz i v budúcnosti

3)   Prioritou je pre mňa plnenie dlhodobých cieľov, preto sa nenechám ovládať emóciami pri jednotlivých zápasoch

4)   Nesnažím sa ovplyvniť to, čo sa ovplyvniť nedá (ide o niečo viac, ako len o výsledok)

5)   K majetku klubu sa chovám tak, ako keby bol môj (starostlivosť)

6)   Som iniciatívny a angažovaný (čo môžem urobiť hneď, urobím hneď)

7)   Ponúkam nové myšlienky a nápady, hovorím svoj názor na vec (bez konštruktívnych konfliktov úspech nedosiahneme)

8)   Rešpektujem všetkých v klube   (slušnosť, úcta, pochopenie, komunikácia)

9)   V každej situácii sa snažím byť pozitívne naladený a pokojný

10)   Vážim si všetkých fanúšikov klubu (každý je veľmi dôležitý)