DESATORO RODIČA

 

1)     Súhlasím so spôsobom výchovy mládeže v FK Vajnory

2)     Nebudem nútiť moje dieťa hrať za FK Vajnory za každých okolností

3)     Futbal je pre mňa v prvom rade hra a slúži deťom ako zábava, nebudem preto vytvárať prehnaný tlak na víťazstvo a prehru akceptujem ako nástroj na zlepšovanie sa (zápas je pre deti šanca ukázať, čo sa naučili)

4)     Maximálne podporujem svoje dieťa, povzbudzujem ho, nechávam ho realizovať sa, tvoriť, hrať, rásť osobnostne aj futbalovo, chválim ho za usilovnú snahu a spravodlivú súťaživosť, zároveň dôverujem práci trénera, preto na deti nekričím, nedirigujem ich a „nekoučujem“

5)     Dodržiavam klubom a trénerom určené pravidlá tréningového procesu (odstup od detí, čas zrazov, účasť na spoločných stretnutiach, a pod.)

6)     V prípade nespokojnosti s čímkoľvek komunikujem s trénerom, vypočujem si jeho názor (všetkým nám ide prioritne o dobro detí)

7)     Informujem trénera o stave dieťaťa, ak by mohol negatívne ovplyvniť jeho výkonnosť a nadšenie (choroby, zranenia, školské a rodinné problémy, ….)

8)     Som pozitívnym vzorom (aj moji známi či hostia) pre moje dieťa, podporujem v ňom športového ducha, učím ho preukazovať rešpekt a úctu, nesprávam sa nešportovo voči aktérom športového podujatia (posmievanie, hanlivé pokriky či gestá, ….), nepodporujem akékoľvek správanie alebo konanie, ktoré by ohrozilo zdravie zúčastnených

9)     Pre svoje dieťa požadujem počas tréningov aj zápasov príjemné športové prostredie bez násilností, vulgarizmov, drog a iných návykových látok

10)   Akceptujem, že slovo „rozhodca“ je vo futbalovej výchove FK Vajnory zakázané (rozhodca je informátor a hráčom pomáha orientovať sa)