Mesačné príspevky na tréning sa platia v sezóne 2019/2020 výhradne na účet FK Vajnory.

Suma za dieťa/mesiac je 30€ /predprípravka 20€/. Splatnosť je 10. deň v danom mesiaci.

Pozn. V pripade, že FK navštevuje viacero súrodencov, tak mesačný príspevok je nasledovný:

1. dieťa: 30€ /predprípravka 20€/

2. dieťa: 20€ /predprípravka 15€/

3. dieťa: 10€ /predprípravka 10€/

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kód banky: 0900
Číslo účtu: 0630964154
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3096 4154

Variabilný symbol: dátum platby vo formate: MMDDRRRR  /napr. 10.09.2019 bude 10092019/

Pri platby trvalym prikazom, prosim, vyberte sablonu pre VS: MMDDRR /funguje pri Tatrabanke/

Pri ostatnych bankach ak nie je mozne generovať VS, zadajte prosim len VS: 20192020 /sezóna/

Konštatný symbol: 0558

Do poznámky: Kategóriu hráča, meno a priezvisko hráča, mesiac, za ktorý je platba /ak používate trvalý príkaz, tak mesiac neuvádzajte/

Kategórie: PP – predprípravka, U11,U10,U9 – Prípravka, U13 – mladší žiaci, U15 – starší žiaci

Prosíme, aby ste správne uvádzali hlavne kategóriu hráča.

Príklad poznámky: U11 Janko Futbalista 09/2019