Mesačné príspevky na tréning sa platia v sezóne 2021/2022 výhradne na účet FK Vajnory.

Suma za dieťa/mesiac je 30€ /predprípravka 20€/. Splatnosť je 15. deň v danom mesiaci.

Pozn. V pripade, že FK navštevuje viacero súrodencov, tak mesačný príspevok je nasledovný:

1. dieťa: 30€ /predprípravka 20€/

2. dieťa: 20€ /predprípravka 15€/

3. dieťa: 10€ /predprípravka 10€/

FK Vajnory od sezóny 2021/2022 prechádza na platby pomocou systému PAYSY. (www.paysy.sk)

Každý rodič má vytvorené konto na prístup do systému, kde sú zobrazené výšky poplatkov, úhrady a tréningová dochádzka.

V danom systéme je aj priradený Variabilný symbol, ktorý je potrebné uvádzať pri každej platbe.

V prípade, že nemáte vytvorené konto, prosím kontaktujte nás na info@fkvajnory.sk.