MOTTO

“S HRDOSŤOU ZA VAJNORY”

FILOZOFIA

Filozofiou FK je ponúkať všetkým možnosť upevňovať zdravie, zažiť emócie z hry, futbalovo napredovať. Máme v pláne vychovávať kvalitným tréningovým procesom futbalistov, ktorí budú s hrdosťou hájiť farby FK Vajnory vo všetkých kategóriách a pripraviť ich na pôsobenie vo väčších kluboch. Pri každej príležitosti napomôžeme k zvyšovaniu úrovne a spoločenskej hodnoty slovenského futbalu. Chceme budovať prajnú rodinnú atmosféru, v ktorej sa každý dočká rešpektu. Budeme pracovať tak, aby si obyvatelia obce uvedomili, že reprezentujeme aj ich, a že potrebujeme ich podporu. Chceme dokázať, že futbal sa dá hrať aj s nadhľadom, bez prehnaných negatívnych emócii, bez kriku na rozhodcu, bez nervozity. Vytvoríme miesto, kde sa budeme všetci cítiť dobre.

HLAVNÉ CIELE

Upevňovať zdravie

Budovať zázemie

Tvoriť osobnosti

Obnoviť puto obyvateľov obce s klubom

Vychovať reprezentanta

VÍZIE

– areál s 3 ihriskami, šatňami pre všetky tímy, kvalitným zabezpečením pre tréningový proces
– obsadenie všetkých vekových kategórii tímami FK

– vytvoriť tímu mužov podmienky na to, aby sa čo najdlhšie udržal tak vysoko, ako bude schopný, zároveň ho postupne napĺňať odchovancami klubu

– vybudovanie dôstojných priestorov pre fanúšikov, rodičov a iných návštevníkov

– nadviazať dlhodobú spoluprácu so silnejším klubom

– vymyslieť a stabilizovať registračný systém pre členov klubu výhodný pre všetky strany

– intenzívnejšie spolupracovať s ostatnými inštitúciami v obci

       Mierte na mesiac. Ak sa tam nedostanete,
skončíte medzi hviezdami“