FUTBALOVÝ KLUB VAJNORY vyhlasuje dňa 16.7.2018 výzvu na predloženie ponúk v rámci projektu „Výroba unimobuniek“.

Predpokladaná cena zákazky: 24.000€ s DPH

Lehota na predkladanie ponúk: do 3.8.2018 do 10:00 hod.

Predpokladaný dátum ukončenia realizácie: 15.9.2018

 

Všetky podklady a dokumenty nájdene tu. VO_2018_Unimobunky.zip

Pridané 8.8.2018:

Zápis o vykonaní prieskumu verejného obstarávania. TU