FUTBALOVÝ KLUB VAJNORY vyhlasuje dňa 4.12.2019 výzvu na predloženie ponúk v rámci projektu „Zakúpenie tréningových pomôcok, lôpt a brán pre deti“.

Projekt je spolufinancovaný Úradom vlády Slovenskej republiky v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2019“, evidovaný pod číslom projektu PRS-844/2019/4

Predpokladaná cena zákazky: 3.250€ s DPH

Lehota na predkladanie ponúk: do 11.12.2019 do 10:00 hod.

Predpokladaný dátum ukončenia : 31.01.2020

 

Všetky podklady a dokumenty nájdene tu. VO_Nákup_ŠP

Pridané 12.12.2019:

Zápis o vykonaní prieskumu verejného obstarávania. TU


 

FUTBALOVÝ KLUB VAJNORY vyhlasuje dňa 11.11.2019 výzvu na predloženie ponúk v rámci projektu „Dobudovanie a rekonštrukcia oplotenia areálu a ochranných sietí FK Vajnory“.

Predpokladaná cena zákazky: 14.000€ s DPH

Lehota na predkladanie ponúk: do 18.11.2019 do 10:00 hod.

Predpokladaný dátum ukončenia realizácie: 30.06.2020

 

Všetky podklady a dokumenty nájdene tu. VO_2019_Oplotenie.zip

Pridané 21.11.2019:

Zápis o vykonaní prieskumu verejného obstarávania. TU