Vďaka Hlavného mestu a jeho grantovej výzve s názvom „Šport a vzdelávanie“ – Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou, sa nám podarilo zakúpiť ďalšie pomôcky. 17 tréningových figurín bude pomáhať všetkým vekovým kategóriám. No a 60 malých loptičiek na šnúrke, takzvaných senseballov, rozdáme tým najmenším, ktorí sa na našom ihrisku nestačili ani veľmi udomácniť a hneď ich pri ich začiatkoch zbrzdili koronaprestávky. Táto pomôcka je ideálna do domácnosti na nácvik jemnej techniky a práci s členkovým kĺbom. Zároveň ponúka možnosť len tak pri chôdzi (pri presune z domu na tréning či inam) nazbierať množstvo dotykov s loptou. Aj týmto spôsobom môžu deti dobehnúť zameškané mesiace bez futbalu.