Pomalými krokmi sa nám po štyroch rokoch podarilo kompletne dokončiť oplotenie celého nášho futbalového areálu. Každá úprava a rekonštrukcia si vyžaduje finančné prostriedky a ani tentokrát to nebolo iné. Rekonštrukcia oplotenia od hlavnej cesty, výmena hlavnej brány pri vstupe a zakúpenie predajného stánku pre vstupenky (ten vás privíta až v jarnej časti sezóny, keďže jesenná je už pomaly za nami) by sa nekonala bez dotácie Slovenského futbalového zväzu v rámci projektu „Eurá z Eura“. Sme radi, že vďaka projektom môže aj náš futbalový areál vyzerať krajšie  a príjemnejšie. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí priložili pomocnú ruku a pomohli s úpravami nielen pred samotnou rekonštrukciou ale po jej dokončení. Tešíme sa na príjemné stretnutia s vami na našom ihrisku.