FK Vajnory usporiadal v nedeľu 23.4. s pomocou miestneho úradu ďalšiu akciu pre rodičov. Aj tá bola súčasťou osláv 90. výročia založenia klubu, ale jej podstata tkvela hlavne v tom, aby otcovia a matky malých športovcov viac pochopili premýšľanie ich detí. Samozrejme že v Kultúrnom dome nechýbali ani naši tréneri. Rečníkom bol uznávaný odborník Adam Truhlář. V tomto článku Vám ponúkame niekoľko základných myšlienok. Celá prednáška bude zhrnutá v najbližšom čísle Vajnorských noviniek.  

 

Mozog človeka nie je navrhnutý na vrcholový šport

V čase krízy je nastavený na prežitie. Volí radšej strach a obavu o život, čím vyvoláva pochybnosti. A tie sú v športe na škodu.

Dieťa musí akceptovať realitu

Nemôže sa vracať do minulosti ani sa zapodievať budúcnosťou. Inak sa mu začne rozdeľovať pozornosť.

Neočakávaj nič, buď pripravený na všetko

Ak si dieťa osvojí toto heslo, môže čeliť všetkým výzvam.

Najväčší strach má dieťa zo sklamania rodičov

Až 52 %. (prieskum Adama Truhlářa na 300 deťoch do 15 rokov)

Chyba je prirodzenou súčasťou učenia sa

Po zápase musíme podporiť rozhodnutia dieťaťa, aj keď vyústili do chýb.

Mozog sa snaží priblížiť k pozitívnemu a vyhnúť sa negatívnemu

Prečo by malo dieťa robiť niečo, čo uňho i v okolí vyvoláva negatívne reakcie? 

Byť ticho je najväčšia zručnosť

Rodič hodnotením dieťa zbytočne zahlcuje a je otázkou času, kedy sa s ním prestane byť ochotné o športe baviť.

Každé slovo sa počíta

Aj tá najmenšia poznámka pri hodnotení môže dieťaťu extrémne ublížiť.

Dieťa by malo športovať pre seba, nie pre uspokojenie rodiča

Pomáhajme formovať myseľ tak, aby dieťa milovalo proces samotný, nie výsledky.

Ak sa hráč snažil, nemôžeme ho kritizovať

Ak podalo dieťa maximálny výkon aký vedelo podať, a príde kritika, nastáva demotivácia.

Obmedzte u detí prístup k telefónu a jedenie cukru

Opakované testy u nich už o 3 týždne dokázali o 72 % nižší výskyt syndrómu ADHD.

Nehrať občas okay, je okay

Tretina výkonov je nadpriemerná, tretina priemerná, tretina pod priemerom. Tak to proste je.