Milí rodičia

FK Vajnory spúšťa prihlasovanie na tretí ročník letného denného kempu. Prihlásenie je možné cez stránku klubu (www.fkvajnory.sk), na ktorej nájdete odkaz na prihlasovací formulár, alebo priamo na adresu prihlásenia na kemp2023 . Zodpovednou osobou je Radoslav Kováč (0944414389). Kemp je tvorený pre aktívnych futbalistov, preto je hlavne prvý turnus vhodnejší skôr pre futbalistov… Teším sa na Vás.

UPOZORNENIE: Prihlášky sa uzatvárajú 1.7.2023 !!!

1.termín – 31.júl až 4.august  (deti vo veku od 9 do 13 rokov) (ročníky 2010 – 2014)

2.termín – 7. až 11.august  (deti vo veku od 6 do 11 rokov) (ročníky 2012 – 2017)

Kapacita  – max. 50 detí v jednom turnuse

Plán kempu:

Pondelok: doobeda – Vstupný turnaj / poobede – športové hry spojené s futbalom

Utorok: doobeda – tréning / poobede – turnaj Ligy Majstrov + futbalová penalta

Streda: Celodenný cyklo výlet

Štvrtok: ,,Túra do Šúra“ + opekačka a športová olympiáda na Čiernej vode

Piatok: doobeda – tréning / poobede – Záverečný turnaj

Voľnočasové aktivity budú zamerané na spoločenské, športové a vedomostné hry a zábavu v kolektíve.

 

Príchod detí do areálu ihriska FK Vajnory denne od 7:30 – 8:00, odchod od 16:00 do 16:30.

 

Cena kempu: pre registrované deti v FK Vajnory 130€, pre ostatné 145€.

V cene je zahrnuté: celodenná strava (teplý obed, olovrant) + pitný režim, 2 x tričko (tréningové a vychádzkové s potlačou), tréneri, animátorka, vecné ceny.

Každé dieťa je povinné: Byť športovo oblečené, mať športovú (futbalovú) obuv, vychádzkovú obuv, vlastnú fľašu, prikrývku hlavy.

.

Podmienky:

Tréneri + animátorka pripravia pre účastníkov tábora program zameraný na pohybovú prípravu, rozvoj schopností, kreativitu zameranú prevažne na futbal.

V kempe budú platiť základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu kempu. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie sumy.

– Pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca.

– Počas tábora denne priviezť/odovzdať dieťa OSOBNE trénerom v priestoroch ihriska FK Vajnory , kde denný tábor prebieha. Ak deti môžu chodiť domov samé, prinesú písomný súhlas zákonného zástupcu, že môžu ísť domov bez doprovodu.

 

V prípade zrušenia tábora oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka najneskôr 5 dní pred jeho začatím (rozhodujúci je dátum odoslania).

– z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu,

– z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov,

– z dôvodu vyššej moci (t.j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).

V prípade zrušenia tábora zo spomínaných dôvodov bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.

 

Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:

2 dni pred nástupom –   50 % z výšky účastníckeho poplatku + cenu za dve tričká

24 hodín pred nástupom    –  100 % z výšky účastníckeho poplatku + cenu za dve tričká

Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.

 

V prípade ďalších otázok alebo nejasností volajte: 0944414389 alebo mailom na: kemp2023@fkvajnory.sk